Úvodní stránka > Z historie posádky Jihlava

Z historie posádky Jihlava

 

HISTORIE   PĚŠÍCH,   STŘELECKÝCH,  MECHANIZOVANÝCH,  MOTOSTŘELECKÝCH   A   TANKOVÝCH   JEDNOTEK   A   ÚTVARŮ

V POSÁDCE   J I H L A V A

 

Rok

Datum

Jak vznikl

Útvar

Kasárna

do r.1742

 

 

Půltisíciletí trvající vojenská moc Jihlavy

Jihlava

1742

 

 

Rozpuštění městské hotovosti(-saská vojska-200 mužů)

 

1751- 1882

 

Reorganizace armády

Vznik garnizónního(posádkového)města

-1.oddíl stálé vojenské posádky o síle jednoho batalionu(praporu)pěšího pluku Prince Sasko-hildburghshausenského

Jihlava-kvartýrování v měšťanských domech

1755

 

 

Zrušena jihlavská pevnost

 

1771-1773

 

-hlavní středisko odvodního okrsku v Jihlavském kraji(1854 přemístěno do Brna) a místo pro ubytování štábu pěšího pluku č.8

Jihlava-1776 jezuitský areál a domy civilistů

1783

 

Zbourány vnější hradby a bašty,věže,odstraňování zemních opevnění,zavážení příkopů a rušení předbraní

-ubytování vojsk v r.1781-konvent dominikánů a odsvěcený kostel sv.Kříže, jezuitský seminář s kaplí sv.Josefa

-1784 objekty po dominikánech se staly součástí Velkých kasáren

-1784-1856-Klementinská kasárna-Kosmákova 23-Havířská 35-v r.1856 zrušeny

 

1882

1.11.

Přijat nový branný zákon-zvýšení počtu pěších pluků

Vznik a umístění  81.pěšího pluku domácího vojska č.81 (infanterie=pěchota) v Jihlavě, jako součást 4.pěší divize Brno

-ubytování:-v roce 1883 výstavba Kasáren korunního prince Rudolfa,později Rudolfova kasárna (na dnešní Vrchlického ulici)

-Špitální kasárna (dnes policejní škola), později přejmenované na „Kasárny plk.Švece“

-1881-1884 rekonstrukce Velkých kasáren

-1.7.1889 výstavba nových“Landwehr Kaseine“(„Zeměbranecké kasárny“,v roce 1920 změna názvu na „Dělostřelecké“po 2.SV     naposledy“ Žižkova kasárna“-v současné době objekty Kraje Vysočina

 

1918

22.4.

vznik

Vznik 31.střeleckého pluku italských legií v  Itálii

Itálie

23.-26.12.

návrat do vlasti

-31.střelecký pluk-příjezd do Jihlavy

Obsazování pohraničí-81.pp Znojmo

                                   -31.střel. pluk 11.1.1919-Michalovce,13.1.1919-Užhorod

„Štefánikovy kasárna“,Velká kasárna,Nemocniční kasárna

1919

18.1.

 

Obsazení demarkační čáry jižní hranice Slovenska

 

1920

29.9.

Unifikace obou pluků

Sloučením 81.pěšího pluku a 31.střeleckého pluku - vznik 31.pěšího pluku

„Štefánikovy kasárna“,Velká kasárna,Nemocniční kasárna

1922

 

 

Udělení 31.pěšímu pluku historického názvu „ARCO“(1922-1939)

 

1939

31.7.

 

Definitivní konec prvorepublikové Československé armády,když veškeré vojenské jednotky byly rozpuštěny,tehdy však už byly všechny jihlavské kasárny obsazeny jednotkami Wehrmachtu,nastala doba Protektorátu…

 

1945

květen

Po osvobození obnovení pluku

Obnovení 31.pěšího pluku

-3.3.1948 vrácen název „ARCO“(do roku 1950)

-5.5.1950 po odebrání legionářského názvu udělen nový historický název „Československo-sovětského přátelství“

 

1949

1.10.

Změna dislokace

6.pěší divize Brno

 

1950

1.11.

transformace

31.pěší pluk(v podřízenosti 6.pd Brno)

Poznámka:-v rámci transformací 50-tých let vznik mechanizovaných divizí,vznik mechanizovaných pluků,tankových a pěších pluky

 

1954

1.10.

přeměna

31.střelecký pluk(v podřízenosti 6.střelecké divize Brno)

Poznámka:-v rámci transformací 50-tých let vznik mechanizovaných ,tankových a střeleckých divizí

 

1955

květen

přečíslování

na 60.tankosamohybný pluk

 

1958

1.10.

Redukce útvarů

Vznik 8.tankového pluku(poznámka:-60.pluk společně s 59.plukem začleněny do 8.tp.)

Poznámka-v rámci transformací 50-tých let vznik motostřeleckých a tankových divizí

 

1990

1.3.

Reorganizace

Převzetí tradic 13.tp Čáslav(13.tankový pluk byl přemístěn z Čáslavi do Jihlavy,zrušení 8.tp Jihlava.Fakticky došlo pouze k přečíslování útvaru z 8.tp na 13.tp.

Poznámka:-v rámci transformací armády byly u všech tankových divizí zrušeny - 1x tankový pluk

 

1990

1.12.

reorganizace

Zrušení 13.tp a vznik 13.skladu tankového materiálu (v podřízenosti 4.tankové divize H.Brod)

 

 1992

1.11.

reorganizace

Vznik 13.motorizovaného pluku (v podřízenosti 4.motorizované divize H.Brod)

 

 1994

1.7.

přechod z divizního na brigádní systém

Vznik 63.mechanizovaného praporu (v podřízenosti 6.mechanizované brigády Brno) s převzetím tradic 31.pluku „ARCO“.Pamětní den útvaru - 22.4.(vznik legionářského pluku)

Poznámka:-velitelství 4.tankové divize v H.Brodě bylo změněno na nově vytvořené velitelství 4.brigády rychlého nasazení

 

 1997

1.10.

transformace

Přemístění velitelství 6.mb z Brna do Jihlavy a změna názvu na 6.výcviková a mobilizační základna.

-63.mpr reorganizován na organizační prvek

-vznik vojenské autoškoly a později 6.praporu logistiky na Brněnském kopci

 

…1997

1.10

zrušení

Zrušení 52.výcvikové základny logistiky na Brněnském kopci,vznik vojenské autoškoly v podřízenosti 6.VMZ

 

  2002

 

reforma

Přemístění 6.VMZ ze Žižkových kasáren do kasáren gen.Štefánika,předání Žižkových kasáren okresnímu úřadu za účelem přeměny objektu kasáren na objekty vznikajícího Kraje Vysočina

 

 2004

 

Reforma AČR

Zrušení 6.VMZ a jejich podřízených útvarů

 

 

6. Výcviková mobilizační základna

měla podřízené útvary v Hodoníně, Mikulově a dočasně i v Brně.

V Jihlavě byla dislokována v Žižkových kasárnách a v karásnách Otakara Jaroše, dále v autoparku Pístov, Rančířov a na Brněnském kopci.

 

HISTORIE   ÚZEMNÍCH   VOJENSKÝCH   SPRÁV

 

do roku 1927:

       Badatelskou činností (zpracovaných a nezpracovaných fondů ve Historickém ústavě AČR Praha) byly nalezeny nejstarší materiály o Doplňovacím okresním velitelství Jihlava z roku 1927. Kroniky a materiály z dřívější doby se bohužel nedochovaly.

 

roky 1927 - 1939:

 

Doplňovací okresní velitelství Jihlava bylo přímo podřízeno Zemskému vojenskému velitelství v Brně. Působnost DOV Jihlava byla stanovena v územním obvodu Jihlava, Dačice,Velké Meziříčí a Třebíč

 

 1. Organizační struktura DOV:   Velitel: důstojník(mjr.dopl.Antonín Vršecký)

  Doplňovací důstojník a exponovaní evid.důstojníci:-5x                       důstojník,1 x délesloužící

  Evidenční personál:10x štábní rotmistři a rotmistři                                                                                     Vojenský písařský personál:-7x poddůstojníci a mužstvo

  Civilní písařský personál:-2x civilní zaměstnanci (muži)

  Úřední zřízenci:1x sluha a 1x myčka

  Celkem osob: 16 důstojníků,štábních rotmistrů a rotmistrů

  7 poddůstojníků a mužstvo

  1 délesloužící

  4 civilní zaměstnanci (z toho 1 žena)

  28 pracovníků

 

 

 

 

V roce 1949  byla zrušena kategorie rotmistrů a Doplňovací okresní velitelství v Jihlavě se dne 5.9.1949 přestěhovalo z budovy v Žižkových kasárnách do budovy bývalé Vojenské nemocnice 23 do ulice Brtnická č. 13.

V roce 1949 byla ke dni 30. 9. zrušena všechna DOV a Rozkazem MNO č.6107 z roku 1949 vznikla Krajská vojenská velitelství.Tato byla zřízena dnem 1.10.1949 v sídle krajského národního výboru.

 

 1. Organizační struktura krajského vojenského velitelství:   Velitel: důstojník (pplk.Josef Baroš)

                            

  Celkem osob: 17 důstojníků, štábních rotmistrů a rotmistrů

  14 poddůstojník a mužstvo

   2 civilní zaměstnanci (z toho 1 žena)

  33 pracovníků

   

 2. Krajské vojenské velitelství Jihlava vzniklo od 1.10.1949,velitelem byl kpt. Bouzek Arnošt, později pplk. Ladislav Velíšek.

     

 3. KVV Jihlava zaniklo v roce 1960,jeho sídlo se nacházelo v ulici Brtnická 23 , v domě, který býval v dřívější době starobincem.

 

 1. Místní vojenské velitelství Jihlava vzniklo na základě Rozkazu MNO č. 70 z roku 1951 dne 1.4.1951

- nadřízeným velitelstvím bylo KVV Jihlava

 1. Sídlem Místního vojenského velitelství Jihlava bylo:      

      1.- vila naproti Dělnickému domu

      2.-dnešní hotel Gustav Mahler

      3.-sídlo-U Mincovny 8

         -v 80.tých letech v době rekonstrukce budovy ÚVS,přízemní budova naproti staré  nemocnici v místě pod parkovištěm dnešního nákupního střediska Delvita

   

  Náčelníkem OVS od roku 1951 do roku 1960: mjr.Richard KORANDA

  Náčelníkem OVS od roku 1960 do roku 1970 :pplk.Jan DOLEŽEL (nastoupil s novou reorganizací , od roku 1970 se stal sekretářem Rady obrany a ochrany okresního úřadu Jihlava-do 31.12.1985)

  Náčelníkem OVS od roku 1970 do roku 1985 : plk.Ján ŠŤASTNÝ

   

  od roku 1975 : OKRESNÍ VOJENSKÁ SPRÁVA JIHLAVA-mírově(do roku 1989)

   

 2. Organizační struktura OVS:    Velitel:-1 důstojník,(do 24.4.1985 plk.Ján ŠŤASTNÝ,

  25.4.85-30.9.1985 z pověření pplk.Vladimír STANĚK,

  1.10.1985-28.2.1990 plk.Jan ŠANTRůČEK)

                                    sekretářka

                                    St.důst.pro výcvik:1x důstojník

               Mobilizační oddělení:7x důstojník,2x obč.z.

               Branecké oddělení:1x důstojník,1x obč. zam.

               Oddělení D+Pr:3x důstojník,2x o.z.

               Oddělení evidence:2xdůstojník,5x o.z.

               Spisovna:1x o.z.

               Administrativně hospodářské oddělení:5x o.z.

  Celkem osob: 15 důstojníků

                   16 občanských zaměstnanců

                   31 pracovníků

   

  od roku 1989 : OKRESNÍ VOJENSKÁ SPRÁVA JIHLAVA-mírově(do roku 1992)

   

 3. Organizační struktura OVS:    Velitel:-1 důstojník,(do 28.2.1990 plk.Jan ŠANTRůček

  1.3.1990-6.6.1991 pplk.Jaromír NĚMEC,

  7.6.1991-27.7.1991 z pověření pplk.Vladimír STANĚK

  28.7.-30.12.1997 plk.Ing.Emil RAŽDÍK)

                                    2x o.z.(osobní počítač)

                                    Zástupce náčelníka:1x důstojník

                                    St.důst.pro výcvik:1x důstojník

         Mobilizační oddělení:6x důstojník,2x obč. z.

         Branecké oddělení:2x důstojník,1x obč. z.

         Oddělení D+Pr:3x důstojník,3x o.z.

         Oddělení evidence:2xdůstojník,4x o.z.

         Spisovna:1x o.z.

         Administrativně hospodářské oddělení:6x o.z.

  Celkem osob: 15 důstojníků

                   19 občanských zaměstnanců

                   35 pracovníků

              

 4. U OVS Jihlava od 1.11.1992 nově vznikla informační a pohotovostní služba(5x o.z.),v této době zrušeny 2x funkce řidič osobního vozidla. K tomuto datu byla zrušena funkce SDV.

 5. U OVS Jihlava od 1.5.1990 vznikla nová funkce důstojníka pro styk s veřejností a práci s mládeží,tato funkce zanikla od 31.10.1992

         -ve funkci působili pplk.František Čachotský-rehabilitovaný od 1.5.1990 do 17.9.1990(zemřel)

         -od 1.10.1990 pplk.Alois Hlávka-rehabilitovaný-do 31.10.1991(od 1.11.1991 sekretář ROO Jihlava)

         -od 1.11.1991 mjr.Petr Štefek do 31.10.1992,kdy tato funkce byla zrušena bez náhrady

 6. Nařízením NGŠ k Organizačním,mobilizačním a dislokačním změnám z roku 1991 je přejmenována Krajská vojenská správa Brno na Vyšší doplňovací velitelství Brno v podřízenosti Vojenského velitelství ZÁPAD dnem 1.1.1992. Dnem 17.4.1992 přešlo do podřízenosti Vojenského velitelství STŘED.

  od roku 1992 : OKRESNÍ VOJENSKÁ SPRÁVA JIHLAVA-mírově(do roku 1997)

 7. Organizační struktura OVS:Velitel: 28.7.1991-30.12.1997 plk.Ing.Emil RAŽDÍK

                                    2x o.z.(osobní počítač)

                                    Zástupce náčelníka:1x důstojník

                                    St.důst.pro výcvik:1x důstojník

         Mobilizační oddělení:6x důstojník,2x obč. z.

         Branecké oddělení:2x důstojník,1x obč. z.

         Oddělení D+Pr:3x důstojník,3x o.z.

         Oddělení evidence:2xdůstojník,4x o.z.

         Spisovna:1x o.z.

         Administrativně hospodářské oddělení:6x o.z.

  Celkem osob: 15 důstojníků

                   19 občanských zaměstnanců

                   35 pracovníků

   

 8. Nařízením NGŠ č.j.:02002/179 z 7.8.1993 dnem 1.4.1994 přejmenování Vojenského velitelství STŘED na 2.armádní sbor.

 9. Nařízením NGŠ k Organizačním,mobilizačním a dislokačním změnám z roku 1995 bylo ke dni 12.10.1995 přejmenováno VDV Brno na 26.velitelství územní obrany Brno.

  od roku 1997 : OKRESNÍ VOJENSKÁ SPRÁVA JIHLAVA-mírově(do roku 2000)

 10. Organizační struktura OVS:    Velitel:-1 důstojník(1.1.1998-28.2.2000 pplk.Vlastimil                               TEPLÝ,od 18.5.1998 do 28.2.2000 z důvodu dlouho     dobé nemoci náčelníka ÚVS v zastoupení mjr.Ing.Pavel BÍŽA)

                      Zástupce náčelníka:1x důstojník

                      Výpočetní místo:1x důstojník,1x o.z.

                      Mobilizační oddělení:6x důstojník,3x občanský zaměst.

                      Skupina mírového doplňování:1x důstojník,2x občanský  zaměst.

                      Osobní skupina:2x důstojník,1x o.z.

                      Spisovna:1x o.z.

                      Administ. hospodářské oddělení:8x o.z.

  Celkem osob: 12 důstojníků

                   16 občanských zaměstnanců

                   28 pracovníků

 11. V roce 1998 byly přeměněny 4 důstojnické funkce na mobilizačním oddělení na funkce praporčické

 12. Nařízením NGŠ č.j.:060002/91-MDO-1997 z 25.4.1997 přešlo 26.velitelství územní obrany do podřízenosti Velitelství vojska územní obrany dnem 19.9.1997,které bylo nařízením NGŠ č.j.:D 80002/99/1999-1203 z 7.4.1999 reorganizováno na Velitelství sil územní obrany dnem 31.12.1999.

  od roku 2000 : ÚZEMNÍ VOJENSKÁ SPRÁVA JIHLAVA-mírově(do roku 2001)

 13. Organizační struktura ÚVS:    Velitel:-1 důstojník(1.3.2000-dosud pplk.Ing.Pavel BÍŽA)

                      Zástupce náčelníka:1x důstojník

                      Důstojník operační skupiny:1x důstojník

                      Skupina ISBI:3x o.z.

                      Mobilizační oddělení:1x důstojník,1x praporčík,5x občans                                    zaměst.

                      Skupina mírového doplňování:1x důstojník,2x občanský                                zaměst.

                      Skup. personalistiky:1x praporčík,1x o.z.

                      Administ. hospodářské oddělení:7x o.z.

  Celkem osob: 5 důstojníků

                   2 praporčíci

                   18 občanských zaměstnanců(z toho 4x IPS,10 žen)

                   25 pracovníků

   

  Perspektiva ÚZEMNÍ VOJENSKÉ SPRÁVY JIHLAVA od roku 2002 : -mírově

         Jako odezva na reorganizaci veřejné správy,zahájené přijetím ústavního zákona č.347/1997 Sb.,o vytvoření vyšších územních samosprávních celků  a o změně ústavního zákona ČNR č.1/1993 Sb.,byla provedena v roce 2002 i reorganizace vojenských správních úřadů-územních vojenských správ a velitelství územní obrany.


         Působnost Územní vojenské správy(ÚVS) Jihlava po zrušení ÚVS H.Brod, Pelhřimov a Třebíč  v kraji Vysočina byla rozšířena do okresů Pelhřimov a Třebíč,přičem došlo k navýšení počtu pracovníků o cca 10 pracovníků ÚVS.Funkční působnost ÚVS byla směrována pouze na mírové a válečné doplnění AČR

  Základním kriteriem pro reorganizaci vojenských správních úřadů byla idea oddělení výkonu státní správy od odborných vojenských úkolů,efektivita činnosti nově vytvářených úřadů a limitující počty osob.

  ÚVS Jihlava byla podřízena nově vzniklému Hlavnímu doplňovacímu úřadu Tábor.

   

        


  PŘEHLED NÁČELNÍKŮ OKRESNÍ VOJENSKÉ SPRÁVY JIHLAVA

OD JEJÍHO ZALOŽENÍ:

 

Poř.

Výkon funkce

Hodnost

doba

poznámka

číslo

od

do

jméno,příjmení

výkonu funkce

 

1.

1951  

1960

mjr.

Richard KORANDA

9 let

 

2.

1960

1970

pplk.

Jan DOLEŽEL

10 let

nastoupil s novou reorganizací

3.

1970

1985

plk.

Ing. Ján ŠŤASTNÝ

15 let

zemřel 24.4.1985 při výkonu funkce

4.

25.4. 1985

30.9. 1985

pplk.

Vladimír STANĚK

5 měsíců

z pověření

5.

1.10. 1985

28.2. 1990

plk.

Jan ŠANTRŮČEK

4 roky 5 měsíců

odchod do starobního  důchodu

6.

1.3. 1990

6.6. 1991

pplk.

Jaromír NĚMEC

1 rok 3 měsíce

rehabilitovaný, zemřel 6.6.  1991   při výkonu funkce

7.

7.6. 1991

27.7. 1991

pplk.

Vladimír STANĚK

1,5 měsíce

z pověření

8.

28.7. 1991

31.12. 1997

plk.

Ing.Emil RAŽDÍK

6 roků a 5 měsíců

odchod do starobního  důchodu

9.

1.1. 1998

28.2. 2000

pplk.

Vlastimil TEPLÝ

2 roky 2 měsíce

zemřel 1.3.2000 při výkonu funkce

10.

1.3. 2000

30.4. 2005

Pplk.

Ing.Pavel BÍŽA

5 roků a 2 měsíce

k 30.4.2005 zánik

Text: s.z. Libuše Pavlíčková KVV Jihlava

Foto: archiv o.z. Žatečka

 

 

 

 

 

Nahoru