Úvodní stránka > Výroční zprávy 2015, 2016, 2017

Výroční zprávy 2015, 2016, 2017

VÝROČNÍ ZPRÁVA

za kalendářní rok 2017

 

            Výroční zpráva KVV Jihlava o poskytování informací dle Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů:

 

Počet podaných písemných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti – žádné;

 1. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti
  o poskytování informaci
  – žádné neobdrželo;

 2. Opisy podstatných částí rozsudků soudů – nebyly žádné vyhotoveny;

 3. Výčet poskytnutých výhradních licencí – žádné nebyly poskytnuty;

 4. Počet stížností podaných podle § 16a – žádné;

 5. Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona:

 6. žádosti o zařazení do aktivní zálohy - podáno 148, kladně vyřízeno - 105, dosud v řízení - 39, zamítnuto - 2, žádosti odvolané žadatelem – 2,

  ukončení dohody o zařazení do aktivní zálohy ze strany KVV - 2, ukončení ze strany vojáka v AZ – 2, ukončení uplynutím stanovené doby - 5, prodloužení dohody – 35, uzavření dohody - 70;

 7. žádosti o zařazení na dobrovolné cvičení - podáno 11;

 8. žádosti o zproštění mimořádné služby dle § 17 zákona č. 585/2004 Sb. - podáno 523 pro rok 2018;

 9. vydánná rozhodnutí:

  •  242 - Rozhodnutí o schopnosti vykonávat vojenskou činnou službu dle § 4 odst. 3 zákona č. 585/2004 Sb.,

  • < > - Rozhodnutí o schopnosti vykonávat vojenskou činnou službu dle § 5 odst. 2 zákona č. 585/2004 Sb.;

   < > – Rozhodnutí o schopnosti vykonávat vojenskou činnou službu dle § 5a odst. 2 zákona č. 585/2004 Sb.;

   105 - Rozhodnutí o zařazení do AZ dle § 33 odst. 2 zákona č. 45/2016 Sb.,  
   4 - Rozhodnutí o vyřazení z aktivní zálohy dle § 35 zákona č. 45/2016 Sb..  

 

Krajské vojenské velitelství Jihlava v roce 2017 dále obdrželo:

             -  593 žádostí o poskytnutí informaci prostřednictvím elektronické pošty;

             -  1621 žádostí o poskytnutí informaci písemně a telefonicky;

 

Obsahem většiny žádostí je získání obecných informací o branné povinnosti, informací o dobrovolném převzetí výkonu branné povinnosti, ať již za účelem povolání do služebního poměru vojáka z  povolání nebo zařazení do aktivní zálohy, problematika služby vojáka z povolání a v neposlední řadě otázky vojenské evidence
a vojenských dokladů. V oblasti personální práce poté informace o péči o veterány a vojenské důchodce, v oblasti ekonomické informace o pohledávkách a refundaci mezd.

 

K podávání informací za Krajské vojenské velitelství Jihlava jsou určeni:

 

plukovník Ing. Jan Ňachaj  tel. 973 454 301 (ředitel);

 

s. z. Libuše Pavlíčková tel. 973 454 305 (pověřený tiskový a informační pracovník);

 

nrtm. Martin Šír tel. 973 454 332 (řeší otázku aktivních záloh).

 

Ostatní pracovníci, kteří poskytují informace v rozsahu svých pracovních povinností jsou odpovídajícím způsobem proškoleni a byli upozorněni na povinnost poskytovat informace v souladu se zákonem a to ve srozumitelné, úplné a správné formě.

 

Povinné zveřejněné informace:

 

            Krajské vojenské velitelství může omezit poskytnutí informací, pokud se vztahují výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům krajského vojenského velitelství.

 

Místo, lhůta a způsob, kde lze uplatnit opravný prostředek:

 

Odvolání proti rozhodnutí Krajského vojenského velitelství Jihlava o odmítnutí žádosti o informace podané podle § 16 odst. 1 zákona ve spojení s § 83 odst. 1 správního řádu se podává u nadřízeného orgánu, kterým je  Sekce rozvoje a plánování schopností Ministerstva obrany Praha, a to prostřednictvím Krajského vojenského velitelství Jihlava do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení rozhodnutí. Krajské vojenské velitelství Jihlava může zrušit nebo změnit napadené rozhodnutí pokud tím plně vyhoví odvolání. Neshledá-li Krajské vojenské velitelství Jihlava pro tento postup podmínky, předá spis se svým stanoviskem odvolacímu orgánu do 15 dnů ode dne doručení odvolání.

 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA

za kalendářní rok 2016

 

            Výroční zpráva KVV Jihlava o poskytování informací dle Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů:

 

 1. Počet podaných písemných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti – žádné;

 2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti
  o poskytování informaci
  – žádné neobdrželo;

 3. Opisy podstatných částí rozsudků soudů – nebyly žádné vyhotoveny;

 4. Výčet poskytnutých výhradních licencí – žádné nebyly poskytnuty;

 5. Počet stížností podaných podle § 16a – žádné;

 6. Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona:

 7. žádost o zařazení do aktivní zálohy – podáno 79 žádostí, kladně vyřízeno - 22, dosud v řízení - 46, zamítnuto - 8, žádosti odvolané žadatelem – 3,

  ukončení dohody o zařazení do aktivní zálohy ze strany KVV - 1, ukončení ze strany vojáka v AZ – 7, ukončení uplynutím stanovené doby - 2, prodloužení dohody – 17, uzavření dohody - 28;

 8. podáno 532 žádostí o zproštění mimořádné služby pro rok 2017;

 9. vydáno 171- Rozhodnutí o branné povinnosti a jejím zajišťování dle § 4 odst. 2 zákona č. 585/2004 Sb., 18 - Rozhodnutí o branné povinnosti a jejím zajišťování dle § 5 odst. 2 zákona č. 585/2004 Sb;

 10. žádosti o dobrovolné vojenské cvičení – 14.

 

Krajské vojenské velitelství Jihlava v roce 2016 dále obdrželo:

             -  286 žádostí o poskytnutí informaci prostřednictvím elektronické pošty;

             -  1731 žádostí o poskytnutí informaci písemně a telefonicky;

Obsahem většiny žádostí je získání obecných informací o branné povinnosti, informací o dobrovolném převzetí výkonu branné povinnosti, ať již za účelem povolání do služebního poměru vojáka z  povolání nebo zařazení do aktivní zálohy, problematika služby vojáka z povolání a v neposlední řadě otázky vojenské evidence
a vojenských dokladů. V oblasti personální práce poté informace o péči o veterány a vojenské důchodce, v oblasti ekonomické informace o pohledávkách a refundaci mezd.

K podávání informací za Krajské vojenské velitelství Jihlava jsou určeni:

plukovník Ing. Jan Ňachaj  tel. 973 454 301 (ředitel);

s. z. Libuše Pavlíčková tel. 973 454 305 (pověřený tiskový a informační pracovník);

prap. Ondřej Kunče tel. 973 454 333 (řeší otázku aktivních záloh).

 

Ostatní pracovníci, kteří poskytují informace v rozsahu svých pracovních povinností jsou odpovídajícím způsobem proškoleni a byli upozorněni na povinnost poskytovat informace v souladu se zákonem a to ve srozumitelné, úplné a správné formě.

Povinné zveřejněné informace:

            Krajské vojenské velitelství může omezit poskytnutí informací, pokud se vztahují výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům krajského vojenského velitelství.

Místo, lhůta a způsob, kde lze uplatnit opravný prostředek:

Odvolání proti rozhodnutí Krajského vojenského velitelství Jihlava o odmítnutí žádosti o informace podané podle § 16 odst. 1 zákona ve spojení s § 83 odst. 1 správního řádu se podává u nadřízeného orgánu, kterým je  Sekce rozvoje a plánování schopností Ministerstva obrany Praha, a to prostřednictvím Krajského vojenského velitelství Jihlava do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení rozhodnutí. Krajské vojenské velitelství Jihlava může zrušit nebo změnit napadené rozhodnutí pokud tím plně vyhoví odvolání. Neshledá-li Krajské vojenské velitelství Jihlava pro tento postup podmínky, předá spis se svým stanoviskem odvolacímu orgánu do 15 dnů ode dne doručení odvolání.

 

 

­­­­­­­­­­­­­­        

VÝROČNÍ ZPRÁVA

za kalendářní rok 2015

 

            Výroční zpráva KVV Jihlava o poskytování informací dle Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů:

 

 1. Počet podaných písemných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti – žádné;
 2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti
  o poskytování informaci
  – žádné neobdrželo;
 3. Opisy podstatných částí rozsudků soudů – nebyly žádné vyhotoveny;
 4. Výčet poskytnutých výhradních licencí – žádné nebyly poskytnuty;
 5. Počet stížností podaných podle § 16a – žádné;
 6. Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona:
 • žádost o zařazení do aktivní zálohy – podáno 32 žádostí, kladně vyřízeno -11, dosud v řízení -16, zamítnuto - 5, žádosti odvolané žadatelem – 3,

ukončení dohody o zařazení do aktivní zálohy ze strany KVV - 1, ukončení ze strany vojáka v AZ – 6, ukončení uplynutím stanovené doby - žádné, prodloužení dohody – 35;

 • podáno 1185 žádostí o zproštění mimořádné služby pro rok 2016;
 • vydáno 196 - Rozhodnutí o branné povinnosti a jejím zajišťování dle § 4 odst. 2 zákona č. 585/2004 Sb., 6 - Rozhodnutí o branné povinnosti a jejím zajišťování dle § 5 odst. 2 zákona č. 585/2004 Sb;
 • žádosti o dobrovolné vojenské cvičení – žádné.

 

Krajské vojenské velitelství Jihlava v roce 2015 dále obdrželo:

             -  93 žádostí o poskytnutí informaci prostřednictvím elektronické pošty;

             -  1090  žádostí o poskytnutí informaci písemně a telefonicky;

Obsahem většiny žádostí je získání obecných informací o branné povinnosti, informací o dobrovolném převzetí výkonu branné povinnosti, ať již za účelem povolání do služebního poměru vojáka z  povolání nebo zařazení do aktivní zálohy, problematika služby vojáka z povolání a v neposlední řadě otázky vojenské evidence
a vojenských dokladů. V oblasti personální práce poté informace o péči o veterány a vojenské důchodce, v oblasti ekonomické informace o pohledávkách a refundaci mezd.

 

K podávání informací za Krajské vojenské velitelství Jihlava jsou určeni:

 

plukovník Ing. Jan ŇACHAJ  tel. 973 454 301 (ředitel);

 

s. z. Libuše PAVLÍČKOVÁ tel. 973 454 305 pověřený tiskový a informační pracovník).

 

Ostatní pracovníci, kteří poskytují informace v rozsahu svých pracovních povinností jsou odpovídajícím způsobem proškoleni a byli upozorněni na povinnost poskytovat informace v souladu se zákonem a to ve srozumitelné, úplné a správné formě.

 

Povinné zveřejněné informace:

 

            Krajské vojenské velitelství může omezit poskytnutí informací, pokud se vztahují výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům krajského vojenského velitelství.

 

 

Místo, lhůta a způsob, kde lze uplatnit opravný prostředek:

 

Odvolání proti rozhodnutí Krajského vojenského velitelství Jihlava o odmítnutí žádosti o informace podané podle § 16 odst. 1 zákona ve spojení s § 83 odst. 1 správního řádu se podává u nadřízeného orgánu, kterým je  Sekce rozvoje a plánování schopností Ministerstva obrany Praha, a to prostřednictvím Krajského vojenského velitelství Jihlava do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení rozhodnutí. Krajské vojenské velitelství Jihlava může zrušit nebo změnit napadené rozhodnutí pokud tím plně vyhoví odvolání. Neshledá-li Krajské vojenské velitelství Jihlava pro tento postup podmínky, předá spis se svým stanoviskem odvolacímu orgánu do 15 dnů ode dne doručení odvolání.

 

 

Nahoru