Úvodní stránka > Výroční zprávy 2015, 2016

Výroční zprávy 2015, 2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA

za kalendářní rok 2016

 

            Výroční zpráva KVV Jihlava o poskytování informací dle Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů:

 

 1. Počet podaných písemných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti – žádné;

 2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti
  o poskytování informaci
  – žádné neobdrželo;

 3. Opisy podstatných částí rozsudků soudů – nebyly žádné vyhotoveny;

 4. Výčet poskytnutých výhradních licencí – žádné nebyly poskytnuty;

 5. Počet stížností podaných podle § 16a – žádné;

 6. Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona:

 7. žádost o zařazení do aktivní zálohy – podáno 79 žádostí, kladně vyřízeno - 22, dosud v řízení - 46, zamítnuto - 8, žádosti odvolané žadatelem – 3,

  ukončení dohody o zařazení do aktivní zálohy ze strany KVV - 1, ukončení ze strany vojáka v AZ – 7, ukončení uplynutím stanovené doby - 2, prodloužení dohody – 17, uzavření dohody - 28;

 8. podáno 532 žádostí o zproštění mimořádné služby pro rok 2017;

 9. vydáno 171- Rozhodnutí o branné povinnosti a jejím zajišťování dle § 4 odst. 2 zákona č. 585/2004 Sb., 18 - Rozhodnutí o branné povinnosti a jejím zajišťování dle § 5 odst. 2 zákona č. 585/2004 Sb;

 10. žádosti o dobrovolné vojenské cvičení – 14.

 

Krajské vojenské velitelství Jihlava v roce 2016 dále obdrželo:

             -  286 žádostí o poskytnutí informaci prostřednictvím elektronické pošty;

             -  1731 žádostí o poskytnutí informaci písemně a telefonicky;

Obsahem většiny žádostí je získání obecných informací o branné povinnosti, informací o dobrovolném převzetí výkonu branné povinnosti, ať již za účelem povolání do služebního poměru vojáka z  povolání nebo zařazení do aktivní zálohy, problematika služby vojáka z povolání a v neposlední řadě otázky vojenské evidence
a vojenských dokladů. V oblasti personální práce poté informace o péči o veterány a vojenské důchodce, v oblasti ekonomické informace o pohledávkách a refundaci mezd.

K podávání informací za Krajské vojenské velitelství Jihlava jsou určeni:

plukovník Ing. Jan Ňachaj  tel. 973 454 301 (ředitel);

s. z. Libuše Pavlíčková tel. 973 454 305 (pověřený tiskový a informační pracovník);

prap. Ondřej Kunče tel. 973 454 333 (řeší otázku aktivních záloh).

 

Ostatní pracovníci, kteří poskytují informace v rozsahu svých pracovních povinností jsou odpovídajícím způsobem proškoleni a byli upozorněni na povinnost poskytovat informace v souladu se zákonem a to ve srozumitelné, úplné a správné formě.

Povinné zveřejněné informace:

            Krajské vojenské velitelství může omezit poskytnutí informací, pokud se vztahují výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům krajského vojenského velitelství.

Místo, lhůta a způsob, kde lze uplatnit opravný prostředek:

Odvolání proti rozhodnutí Krajského vojenského velitelství Jihlava o odmítnutí žádosti o informace podané podle § 16 odst. 1 zákona ve spojení s § 83 odst. 1 správního řádu se podává u nadřízeného orgánu, kterým je  Sekce rozvoje a plánování schopností Ministerstva obrany Praha, a to prostřednictvím Krajského vojenského velitelství Jihlava do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení rozhodnutí. Krajské vojenské velitelství Jihlava může zrušit nebo změnit napadené rozhodnutí pokud tím plně vyhoví odvolání. Neshledá-li Krajské vojenské velitelství Jihlava pro tento postup podmínky, předá spis se svým stanoviskem odvolacímu orgánu do 15 dnů ode dne doručení odvolání.

 

 

­­­­­­­­­­­­­­        

VÝROČNÍ ZPRÁVA

za kalendářní rok 2015

 

            Výroční zpráva KVV Jihlava o poskytování informací dle Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů:

 

 1. Počet podaných písemných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti – žádné;
 2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti
  o poskytování informaci
  – žádné neobdrželo;
 3. Opisy podstatných částí rozsudků soudů – nebyly žádné vyhotoveny;
 4. Výčet poskytnutých výhradních licencí – žádné nebyly poskytnuty;
 5. Počet stížností podaných podle § 16a – žádné;
 6. Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona:
 • žádost o zařazení do aktivní zálohy – podáno 32 žádostí, kladně vyřízeno -11, dosud v řízení -16, zamítnuto - 5, žádosti odvolané žadatelem – 3,

ukončení dohody o zařazení do aktivní zálohy ze strany KVV - 1, ukončení ze strany vojáka v AZ – 6, ukončení uplynutím stanovené doby - žádné, prodloužení dohody – 35;

 • podáno 1185 žádostí o zproštění mimořádné služby pro rok 2016;
 • vydáno 196 - Rozhodnutí o branné povinnosti a jejím zajišťování dle § 4 odst. 2 zákona č. 585/2004 Sb., 6 - Rozhodnutí o branné povinnosti a jejím zajišťování dle § 5 odst. 2 zákona č. 585/2004 Sb;
 • žádosti o dobrovolné vojenské cvičení – žádné.

 

Krajské vojenské velitelství Jihlava v roce 2015 dále obdrželo:

             -  93 žádostí o poskytnutí informaci prostřednictvím elektronické pošty;

             -  1090  žádostí o poskytnutí informaci písemně a telefonicky;

Obsahem většiny žádostí je získání obecných informací o branné povinnosti, informací o dobrovolném převzetí výkonu branné povinnosti, ať již za účelem povolání do služebního poměru vojáka z  povolání nebo zařazení do aktivní zálohy, problematika služby vojáka z povolání a v neposlední řadě otázky vojenské evidence
a vojenských dokladů. V oblasti personální práce poté informace o péči o veterány a vojenské důchodce, v oblasti ekonomické informace o pohledávkách a refundaci mezd.

 

K podávání informací za Krajské vojenské velitelství Jihlava jsou určeni:

 

plukovník Ing. Jan ŇACHAJ  tel. 973 454 301 (ředitel);

 

s. z. Libuše PAVLÍČKOVÁ tel. 973 454 305 pověřený tiskový a informační pracovník).

 

Ostatní pracovníci, kteří poskytují informace v rozsahu svých pracovních povinností jsou odpovídajícím způsobem proškoleni a byli upozorněni na povinnost poskytovat informace v souladu se zákonem a to ve srozumitelné, úplné a správné formě.

 

Povinné zveřejněné informace:

 

            Krajské vojenské velitelství může omezit poskytnutí informací, pokud se vztahují výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům krajského vojenského velitelství.

 

 

Místo, lhůta a způsob, kde lze uplatnit opravný prostředek:

 

Odvolání proti rozhodnutí Krajského vojenského velitelství Jihlava o odmítnutí žádosti o informace podané podle § 16 odst. 1 zákona ve spojení s § 83 odst. 1 správního řádu se podává u nadřízeného orgánu, kterým je  Sekce rozvoje a plánování schopností Ministerstva obrany Praha, a to prostřednictvím Krajského vojenského velitelství Jihlava do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení rozhodnutí. Krajské vojenské velitelství Jihlava může zrušit nebo změnit napadené rozhodnutí pokud tím plně vyhoví odvolání. Neshledá-li Krajské vojenské velitelství Jihlava pro tento postup podmínky, předá spis se svým stanoviskem odvolacímu orgánu do 15 dnů ode dne doručení odvolání.

 

 

Nahoru