Úvodní stránka > Vojáci v Jihlavě za Rakousko Uherska

Vojáci v Jihlavě za Rakousko Uherska

 

Jihlava v době Velké války

Vyhlášení války znamenalo obrovský zásad do organismu celého mocnářství. Ochromen byl veřejný život, ale především hospodářská sféra, kterou zásadně narušila mobilizace a povolání velké části mužské populace do armády. Po odchodu bojových jednotek na frontu zůstal v Jihlavě tzv. Náhradní prapor pěšího pluku č. 81 sídlící v Rudolfových kasárnách (dnes Vrchlického ulice, vedle kasáren generála Štefánika). Rozloučení s bojovými jednotkami - pochodovými prapory bylo událostí pro celé město. V Jihlavě zůstávaly v době války některé vojenské instituce napr. Doplňovací okresní velitelství č. 81 sídlící v Rudolfových kasárnách. Dále zde zůstalo i zastoupení Zeměbrany a Okresní velitelství Domobrany.

Vojáci z Jihlavy bojovali v různých jednotkách, nejvíce bylo příslušníků pěšího pluku č. 81. Podle oficiálních rakousko-uherských statistik padlo do konce roku 1917 z řad Jihlavanů 499 vojáků, číslo však určitě nebude úplné. Desítky hrobů jsou rozesety v Polsku, na Ukrajině, v Rumunsku, Srbsku, Albánii a v Itálii.

V Jihlavě bylo vybudováno čestné vojenské pohřebiště v roce 1927. Leží zde 271 vojáků různých jednotek, z toho 72 příslušníků pěšího pluku č. 81.

 

V současné době Krajský úřad Kraje Vysočina v Jihlavě 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kasárna kurunního prince Rudolfa (Vrchlického 14).

Zpracovala: s.z. Libuše Pavlíčková

Historické materiály: o.z. Milan Žatečka

 

 

Nahoru