Úvodní stránka > Co je to POKOS - termíny školení učitelů ZŠ na KVV

Co je to POKOS - termíny školení učitelů ZŠ na KVV

Termín pro školení učitelů základních škol (základní cyklus přednášek) na KVV Jihlava je naplánovan na 6. června 2018 a druhý cyklus na měsíc říjen, tento termín bude včas upřesněn. Školení probíhá  vždy v době od 09.00 - 13.00 hodin v budově Krajského vojenského velitelství Jihlava, Vrchlického 14.

Po vyhlášení termínů se mohou zájemci přihlásit na adresu kvv.jihlava@army.cz - bude jim zaslán vstupní dotazník (přihláška) a  oficiální pozvánka na tuto akci. Osvědčení vydáváme ihned po skončení školení.

Kontaktní telefon: s.z. Bc.Radek Jelínek telefonní číslo 973 454 315, nebo s.z. Libuše Pavlíčková tel. 973 454 305.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Příprava občanů k obraně státu (POKOS) je nedílnou součástí plánování obrany státu. Zákonná povinnost občanů bránit svou vlast nezanikla ani s profesionalizací Armády České republiky. Systematická a diferencovaná příprava občanů k obraně státu je jedním z předpokladů vytvoření potřebných schopností k zajišťování obrany jednotlivců i celé společnosti.

V současném právním řádu je příprava občanů k obraně státu řešena zákonem č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. Podle § 52 tohoto zákona je příprava občanů k obraně státu dobrovolná a má charakter vzdělávání, není-li zákonem nebo jiným právním předpisem stanoveno jinak.

Provádění přípravy občanů k obraně státu řídí Ministerstvo obrany, na přípravě občanů k obraně státu se mohou podílet i občanská sdružení, církve, náboženské společnosti a další právnické osoby v součinnosti s příslušnými krajskými a obecními úřady.

_____________________________________________________________________________________________________________

Školení učitelů základních škol v POKOS 11.10.2017

Dne 11. října 2017 bylo na Krajském vojenském velitelství v Jihlavě provedeno další školení učitelů základních škol Kraje Vysočina v Přípravě občanů k obraně státu v cyklu vzdělávání pedagogických pracovníků.

Na výzvu ředitele plukovníka Ing. Jana Ňachaje se zúčastnilo celkem 22 pedagogů (12 žen a 10 mužů) z celého Kraje Vysočina. Probíraná předepsaná tématika byla dodržena. S prezentacemi vystoupili mjr. Ing. Radek Tesař a kpt. Ing. Radomír Kinc. Na závěr školení byl dán prostor pro diskusi. Můžeme hodnotit, že zájem o probíraná témata byl velký. V závěru školení major Tesař všem poděkoval za účast a zájem o vojenskou tématiku.

Školení učitelů základních škol v POKOS 11.5.2017

Dne 11. května 2017 bylo na Krajském vojenském velitelství v Jihlavě provedeno další školení učitelů základních škol Kraje Vysočina v Přípravě občanů k obraně státu v cyklu vzdělávání pedagogických pracovníků.

Na výzvu ředitele plukovníka Ing. Jana Ňachaje se zúčastnilo celkem deset pedagogů (5 žen a 5 mužů) z celého Kraje Vysočina. Probíraná předepsaná tématika byla dodržena. S prezentacemi vystoupili Ing. Ivan Gerhát, mjr. Ing. Radek Tesař a kpt. Ing. Radomír Kinc. Na závěr školení byl dán prostor pro diskusi. Můžeme hodnotit, že zájem o probíraná témata byl velký. Posluchači školení měli i možnost zhlédnout výstavu k POKOS, která byla instalována ve vstupní hale KVV Jihlava. Výstava byla hodnocena velmi kladně s tím, že jednotlivé rolepy jsou zpracovány zajímavě, stručně a jasně k dané tématice. Na závěr školení vystoupil a odpovídal na dotazy ke svého oboru kpt. Ing. Jaroslav Bárta z Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina.

 

Školení učitelů základních škol v POKOS 19.10.2016

Dne 19. října 2016 bylo na Krajském vojenském velitelství v Jihlavě (KVV) provedeno další školení učitelů základních škol Kraje Vysočina v Přípravě občanů k obraně státu v cyklu vzdělávání pedagogických pracovníků.

Na výzvu ředitele plukovníka Ing. Jana Ňachaje se přihlásilo celkem dvacetšest pedagogů (15 žen a 11 mužů) z celého kraje. Probíraná předepsaná tématika byla v průběhu školení oživena o zajímavé vystoupení prap. Martina Skoumala, který velmi zajímavě vysvětlil úkoly plněné jednotkou Hradní stráže a Posádkovým velitelstvím Praha. Jeho vystoupení bylo zaměřeno hlavně na udržování vojenských tradic, úctu k válečným veteránům, organizování pietních a smutečních aktů a celkové slavnostní reprezentaci Armády ČR na veřejnosti.  V průběhu školení i na jeho závěr byl dán prostor pro diskusi. Posluchače hlavně zajímaly otázky týkající se dobrovolných cvičení, udržování vojenských tradic, možností služby v AČR a řešení problémů obrany civilní veřejnosti.

 

 

Školení učitelů základních škol v POKOS 18.5.2016

Dne 18. května 2016 bylo na KVV Jihlava provedeno již třetí školení učitelů základních škol v Přípravě občanů k obraně státu v cyklu vzdělávání pedagogických pracovníků.

 

Na výzvu ředitele plukovníka Ing. Jana Ňachaje se přihlásilo celkem dvacet jedna pedagogů (10 žen a 11 mužů) z celého Kraje Vysočina. Probíraná předepsaná tématika byla v průběhu školení oživena o zajímavé vystoupení kaplana z vrtulníkové základny Sedlec – Vícenice kpt. Němce se zaměřením na jeho účast v zahraničních misích a dále vystoupení praporčíků z  KVV Jihlava, Ing. Sandry Tesařové, která měla praktické vystoupení zaměřené na chemickou ochranu a Martina Skoumala, který velmi zajímavě vysvětlil úkoly plněné jednotkou Hradní stráže a Posádkovým velitelstvím Praha, kde byl před nedávnou dobou služebně zařazen. Jeho vystoupení bylo zaměřeno hlavně na udržování vojenských tradic, organizování pietních a smutečních aktů a celkově slavnostní reprezentaci Armády ČR na veřejnosti. Velký úspěch poté měly video ukázky ze skutečných vystoupení vojáků Posádkového velitelství Praha. Na závěr školení byl dán prostor pro diskusi, můžeme hodnotit, že zájem o probíraná témata byl velký.

Text a fota: Libuše Pavlíčková KVV Jihlava

Nahoru