Úvodní stránka > Co je to POKOS - termíny školení učitelů ZŠ na KVV

Co je to POKOS - termíny školení učitelů ZŠ na KVV

Termín pro školení učitelů základních a středních škol (základní cyklus přednášek) na KVV Jihlava je naplánován na květen a říjen 2019. Školení probíhá  vždy v době od 09.00 - 13.00 hodin v budově Krajského vojenského velitelství Jihlava, Vrchlického 14.

Po vyhlášení termínů se mohou zájemci přihlásit na adresu kvv.jihlava@army.cz - bude jim zaslán vstupní dotazník (přihláška) a  oficiální pozvánka na tuto akci. Osvědčení vydáváme ihned po skončení školení.

Kontaktní telefon: s.z. Bc. Radek Jelínek telefonní číslo 973 454 315, nebo s.z. Libuše Pavlíčková tel. 973 454 305.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Příprava občanů k obraně státu (POKOS) je nedílnou součástí plánování obrany státu. Zákonná povinnost občanů bránit svou vlast nezanikla ani s profesionalizací Armády České republiky. Systematická a diferencovaná příprava občanů k obraně státu je jedním z předpokladů vytvoření potřebných schopností k zajišťování obrany jednotlivců i celé společnosti.

V současném právním řádu je příprava občanů k obraně státu řešena zákonem č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. Podle § 52 tohoto zákona je příprava občanů k obraně státu dobrovolná a má charakter vzdělávání, není-li zákonem nebo jiným právním předpisem stanoveno jinak.

Provádění přípravy občanů k obraně státu řídí Ministerstvo obrany, na přípravě občanů k obraně státu se mohou podílet i občanská sdružení, církve, náboženské společnosti a další právnické osoby v součinnosti s příslušnými krajskými a obecními úřady.

_____________________________________________________________________________________________________________

Školení učitelů základních škol v POKOS

Dne 18. října 2018 bylo na Krajském vojenském velitelství v Jihlavě provedeno další školení učitelů základních a středních škol Kraje Vysočina v Přípravě občanů k obraně státu (POKOS) v cyklu vzdělávání pedagogických pracovníků.

Na pozvání ředitele plukovníka Ing. Jana Ňachaje se zúčastnilo celkem 10 pedagogů (5 žen a 5 muži) z celého Kraje Vysočina. Plukovník Ňachaj všechny zúčastněné přivítal a vysvětlil význam POKOSU v rámci běžného života. S prezentacemi vystoupili příslušníci KVV kpt. Ing. Radomír Kinc a kpt. Bc. Radim Kočař. Probíraná předepsaná tématika byla dodržena. Na závěr školení byl dán prostor pro diskusi. Dotazy učitelů se týkaly širšího pojetí v oblasti branné výchovy a na osobní zkušenosti lektorů ze zahraničních misí. V závěru školení kapitán Kinc poděkoval zúčastněným za jejich účast a zájem o vojenskou tématiku.

Podle vyjádření učitelů v evaluačních dotaznících k průběhu školení nejvíce ocenili osobní zkušenosti lektorů a jejich odbornou připravenost, komplexní informace včetně statistik, věcnost a závěrečnou diskuzi. Dále ocenili příjemnou a vstřícnou atmosféru v průběhu celého školení.

Text a fota: s.z. Bc. Radek Jelínek KVV Jihlava

Nahoru