Úvodní stránka > Aktuality > POKOS pro učitele základních škol na KVV Jihlava

POKOS pro učitele základních škol na KVV Jihlava

Dne 11. října 2017 bylo na Krajském vojenském velitelství v Jihlavě provedeno další školení učitelů základních škol Kraje Vysočina v Přípravě občanů k obraně státu v cyklu vzdělávání pedagogických pracovníků.

Na výzvu ředitele plukovníka Ing. Jana Ňachaje se zúčastnilo celkem 22 pedagogů (12 žen a 10 mužů) z celého Kraje Vysočina. Probíraná předepsaná tématika byla dodržena. S prezentacemi vystoupili mjr. Ing. Radek Tesař a kpt. Ing. Radomír Kinc. Na závěr školení byl dán prostor pro diskusi. Můžeme hodnotit, že zájem o probíraná témata byl velký. V závěru školení major Tesař všem poděkoval za účast a zájem o vojenskou tématiku.

Podle vyjádření učitelů v evaluačních dotaznících k průběhu školení, kde nejvíce ocenili aktivní projev školitelů, komplexní informace, možnost prostoru pro dotazy, odbornou připravenost ze strany školitelů, příjemné vystupování, celkovou přátelskou atmosféru, otevřenost v přednesu a praktické vysvětlení problematiky. Co učitelům chybí je pro ně ze školení malá praktičnost, málo námětů k aktivnímu zapojení žáků do výuky POKOS, také by přivítali více informací přímo k IZS (od odborníka hasiče) ……….. toto ovšem zatím není v předepsaných tématech k POKOS školených ze strany krajských vojenských velitelství. 

Text: s.z. Libuše Pavlíčková KVV Jihlava.

Fota: s.z. Radek Jelínek KVV Jihlava.

 

Nahoru