Úvodní stránka > Aktuality > Odhalení pamětní desky generálu Otakaru Zahálkovi

Odhalení pamětní desky generálu Otakaru Zahálkovi

Dne 28. října 2018 se u Horní Cerekve, v Tešenově - Brajnerově dvoře (rodném domě oceněného) uskutečnil slavnostní akt odhalení pamětní desky divizního generála in memoriam Otakara Zahálky.

Důstojné akce se zúčastnili vnučky pana generála, představitelé okolních obcí a široká veřejnost. Za Krajské vojenské velitelství Jihlava vzdali úctu major Radek Tesař a Libuše Pavlíčková. Pietu zorganizoval Městský úřad v Horní Cerekvi, kdy základní podnět vyšel od plukovníka v.v. Františka Jedličky.

Otakar Zahálka se narodil 30. září 1891 v již zmíněném Těšenově. Vystudoval gymnázium a po kvartě přestoupil  na učitelský ústav v Soběslavi, který zakončil v červnu 2010 maturitní zkouškou s vyznamenáním. Mezi lety 1910 až 1914 postupně učil v Dolní Cerekvi, Holicích a Rosicích u Pardubic.

V roce 1914 narukoval jako jednoroční dobrovolník k 12. pluku v Čáslavi a po nasazení na ruské frontě v roce 1915 přešel po deseti dnech do zajetí, kde se přihlásil do československých legií. Zde na přelomu let 1916 a 1917 absolvoval důstojnický kurz a následně byl jmenován praporčíkem a ustanoven velitelem čety. V roce 1918 byl opakovaně povýšen až na kapitána. Do vlasti se vrátil v roce 1919 a zůstal v činné službě, kde zastával různé velitelské funkce a v jejím průběhu byl povyšován až do hodnosti brigádního generála - tuto hodnost získal v roce 1935. V letech 1934 - 1939 byl velitelem Vojenské akademie v Hranicích na Moravě, která po něm byla poté i pojmenována. Od října 1938 do října 1939 působil jako přednosta Oddělení pro úpravu státních hranic s Německem Hlavního štábu branné moci. V roce 1940 odešel nuceně do výslužby a nastoupil ve Zlíně zprvu jako vychovatel v kolejích Baťových škol, později od roku 1942 jako úředník v daňovém oddělení Baťových závodů.

Do odboje se zapojil již od dubna 1939 a v květnu 1940 se stal třetím zemských velitelem Obrany národa. Měl na starosti řízení této ilegální organizace na Zlínsku. Počátkem května 1942 byl zatčen, stanným soudem v Brně záhy odsouzen k trestu smrti a popraven zastřelením. Vězněn a popraven byl v Kounicových kolejích.

Dne 1. května 1946 byl in memoriam jmenován divizním generálem.   

Text a fota: Libuše Pavlíčková KVV Jihlava 

Nahoru