Úvodní stránka > Aktuality > Cvičení HRADBA 2018 skončilo

Cvičení HRADBA 2018 skončilo

Historicky první součinnostní cvičení Armády České republiky, Policie České republiky a ČEZ dnes končí v okolí Přečerpávací vodní elektrárny Dalešice. Řada stanovených úkolů prověřila spolupráci vojáků, policistů a provozovatele elektrárny při ochraně přehrady a dalších zařízení, která jsou důležitá jak pro energetickou síť, tak také pro provoz nedaleké Jaderné elektrárny Dukovany.

Desítky úkolů, od ochrany perimetru až po samotný nácvik společné komunikace všech zúčastněných stanovil generální štáb Armády České republiky. Za ni se do cvičení zapojili příslušníci pěší roty aktivní zálohy plukovníka in memoriam Jana Kubiše, společně s vojáky Krajského vojenského velitelství Jihlava, příslušníky 44. lehkého motorizovaného praporu Jindřichův Hradec a personálu 22. základny vrtulníkového letectva Sedlec-Vícenice u Náměště nad Oslavou.

Jednotka aktivní zálohy se k Přečerpávací vodní elektrárně Dalešice přesunula z Vojenského výcvikového prostoru Libavá v úterý 24. dubna 2018. Během prvních hodin vybudovali vojáci v bezprostředním okolí vodního díla kontrolně propouštěcí místa a strážní stanoviště, která byla vybrána tak, aby se rozsáhlé cvičení obyvatel z okolí přehrady prakticky nedotklo.

Celé cvičení vyvrcholilo součinnostními ukázkami ve čtvrtek 26. dubna 2018, při kterých společně vojáci a policisté reagovali na různé varianty simulovaného napadení strážního stanoviště v prostoru hráze Dalešické přehrady.

Vodní dílo Dalešice vyrábí čistou elektrickou energii od roku 1978 a bylo postaveno jako zdroj technologické vody pro Jadernou elektrárnu Dukovany. Dnes slouží přečerpávací vodní elektrárna převážně jako zdroj ke krytí energetických špiček v diagramu denní spotřeby. Sypaná rokfilová hráz s jílovým těsněním o výšce 100 m je nejvyšší funkční sypanou hrází v Evropě. Ve strojovně elektrárny jsou čtyři reverzní Francisovy turbíny, každá o výkonu 120 MW. Ročně vyrobí zhruba 500 GWh elektrické energie. Maximální hloubka 85,5 m je největší v České republice. Vodní nádrž je využívána také k rekreačním účelům.

„Hlavním cílem tohoto cvičení byla příprava na obranu a ochranu objektů důležitých pro obranu státu ve spolupráci s policií ČR. V případě ohrožení státu, nebo za vyhlášení válečného stavu, by byla provedena aktivace vojáků v aktivní záloze, kteří by vystřídali profesionální jednotky Armády ČR. Stanovený cíl cvičení byl Vaší zásluhou splněn.“ zdůraznil při závěrečném vyhodnocení ke všem cvičícím ředitel Krajského vojenského velitelství Jihlava plukovník Ňachaj.

Text: praporčík Martin Skoumal KVV Jihlava

Foto: s.z. Libuše Pavlíčková KVV Jihlava

 

 

 

Nahoru